Barion Pixel

Szolgáltató adatai

 • A szolgáltató neve: Dr. Jekkel Gabriella
 • A szolgáltató székhelye: 2500, Esztergom, Bánfi Lukács utca 5
 • A szolgáltató elérhetősége: rendeles@littlefoxkiado.hu
 • Adószáma: 55781239-1-31
 • Nyilvántartási száma: EV 54508701
 • Telefonszámai: +36-20-399-0848
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar-Hosting Kft.

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása (oldal alján).

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme.

1.4. Minden megkeresés, kérdés 48 órán belül megválaszolásra kerül.

Adatkezelési szabályok

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető mind a Kapcsolat oldalon, mint a vásárlás során.

Megvásárolható termékek: könyvek, ekönyvek

1.6. A megjelenített termékek online, vagy könyvesboltokban a készlet erejéig megvásárolhatók. A termékek árai tartalmazzák az áfát. A könyvek házhozszállítása tartalmazza a csomagolási díjat és a feladási költséget. Külföldi megrendeléseket is vállalunk, amennyiben emailben megadja a felhasználó a szállítási címet, tudunk számára egy árajánlatot adni a feladási költségekről. eKönyv esetén nincs házhozszállítási díj, a felhasználó jogosultsága annak letöltése a vásárlás után kapott emailből vagy a felhasználói fiókjából.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet. Akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek esetén ennek tényét külön jelöljük.

1.9. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és ha a rendelés jellege alapján és annak során erre sor került volna, az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A megrendelt termékek visszaszolgáltatásának költsége a Vevőt terheli, ennek nem teljesülése esetén az ellenérték visszautalását követő 14 napon belül, a Szolgáltató peres eljárást kezdeményezhet a Vevővel szemben. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében. Azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató  a weboldalon az adatlapon feltüntetett beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

Rendelés menete

1.10. A megrendelni kívánt könyveket, ekönyveket a kosárba kell helyezni a Kosárba helyezem gombbal. Ekkor az oldal tetején lévő kosár ikonnál egy jelvény mutatja a benne található könyvek számát. Ha ez nagyobb mint 1, akkor a rendelés befejezhetővé válik.

A kosár ikonra nyomva megjelenik annak tartalma. Ezen a felületen még módosítható a behelyezett könyvek darabonkénti száma. A Rendelés befejezése gombra nyomva megjelenik az adatbekérő felület.

Az adatbekérő felületen megadható, hogy hová postázzuk a megvásárolt könyveket, illetve milyen névre és címre állítódjon ki a számla. Választható a fizetési és szállítási módozat.

1.11. Felhasználónak jogában áll eltérő számlázási és szállítási adatokat (nevet, címet) megadni, melyek valódiságáért a Felhasználó felel, s melyeket Szolgáltató az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezel.

1.12. Többféle fizetési lehetőségek közül választhat a megrendelő:

Kizárólag könyv esetén:

 • Előre utalás: a rendelés leadását követően mind a rendelés összegzés felületen, mind emailben megtalálhatóak a banki adatok, hová és mennyit kell utalni a postázáshoz. Ezen fizetési lehetőséget választva kizárólag a pénz beérkezése után kerülnek postázásra a termékek, az 1.15-ös ponttól eltérően.

Könyv és/vagy eKönyv esetén:

 • PayPal: ezen szolgáltató segítségével nem kell vessződni a banki adatok megadásával, regisztrált PayPal fiókkal néhány kattintás után megerősítetté válik a megrendelés.
 • Barion: saját bankkártyával lehet fizetni a Barion felületén, a sikeres fizetésről szóló tájékoztatás után megerősítetté válik a megrendelés.

1.13. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.14. A megrendelések feldolgozása minden nap reggel és délután történik, a banki utalással fizetett termékek kizárólag a rendelés kiegyenlítése után kerülnek postázásra.

1.15. A termékek postázásra kerülnek a visszaigazolástól számított (online fizetés esetén) vagy a banki tranzakció teljesítése után (előre utalás esetén) 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.16. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.17. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Elállás joga

1.18. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.19. A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolásúhang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében (pl. eBooks), ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
 • dedikált vagy más módon személyre szabott könyv esetén.

1.20. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

1.21. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06203990848), e-mailben (rendeles@jekkelgabi.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. A nyilatkozatmintát ide kattintva töltheti le.

1.22. Az elállás során visszajár a termékek rendelésben meghatározott vételára. A visszaszolgáltatás költsége a vásárlót terheli.

1.23 Át nem vett megrendelés esetén a kifizetett termék vételárát Szolgáltató 30 napon belül köteles visszatéríteni a kifizetésre használt szolgáltatáson keresztül. Amennyiben kifizetés előre nem történt (pl. utánvételes rendelés esetén), úgy vásárló köteles a postaköltséget megtéríteni Szolgáltató részére, ellenkező esetben a vásárló nevére és címére fizetési meghagyás adható, és/vagy polgári peres eljárás keretében jogosult Szolgáltató a keletkezett kárt megtéríttetni.

1.24 Expressz átvétel esetén a vásárló jogosult a termék és minden felmerülő költség kifizetése után 12 órán belül megkapni a kívánt terméket. Amennyiben a vásárlástól a helyszínen eláll, csak a termék árát jogosult visszakapni.

1.25 Az expressz átvétel által igénybevett 12 órás kézbesítési időintervallum az előrendelhető – megjelenés előtt álló – termékek esetében a megjelenés napjától kezdve él, értelemszerűen még nem megjelent terméket nem lehetséges kézbesíteni hamarabb.

Panaszkezelés

1.26. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

1.27. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Bíróság/Törvényszék illetékességét

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Vegyes rendelkezések

1.28. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által megadott adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

1.29. Felelősség korlátozása: A weboldal tulajdonosa nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy csatlakozzon a jekkelgabi.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
– Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

1.30. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.


Budapest, 2024. április 1.

Szeretne további részleteket?

Adja meg adatait, és mi küldjük kedvezményeinket